E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
31
03
2017

Omniva 2016: kasv Baltikumis ja ettevalmistused pakiäri jätkuvaks kasvuks

2016. aastal kasvas Omniva kontsern koduturul Baltikumis nii pakiäri kui ka infoäri valdkonnas. Väga kiire tõus jätkus ka rahvusvahelises äris. Eesti turul osutatavat postiäri iseloomustas tulude jätkuv langus.
 
2016. aastal olid kontserni äritulud kokku 95,8 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 27%. Enim mõjutas seda rahvusvahelise e-kaubanduse ja logistikateenuste kiire areng. Kontserni 2016. aasta puhaskasum oli 1 166 tuhat eurot, vähenedes aastaga 20%.
 
„Hoolimata traditsioonilise postiteenuse kasutamise vähenemisest ja kasumlikkuse väljakutsetest on Omniva klientide muutunud vajadustega kaasas käies ja uusi ärimudeleid kasutusele võttes suutnud aasta-aastalt oma äri kasvatada,“ ütles Omniva nõukogu esimees Merike Saks. „Omnivast on saanud tugev rahvusvaheline ettevõte, mille jätkuvale kasvule on alus pandud 2016.alustatud tegevustega nagu uue logistikakeskuse rajamise, uue infosüsteemi loomise ja pakiautomaatide võrgustiku kiire laiendamise ettevalmistustega.“

 
Kiire kasv nii koduturul kui rahvusvahelises äris
 
Koduturul Baltikumis suurenes kontserni pakiäri teenuste müügitulu eelmise aastaga võrreldes 17%. Eriti märkimisväärne tõus oli Lätis, kus pakiteenuste äritulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 90%. Leedus suurenesid pakiäri tulud eelmise aastaga võrreldes 30%.
 
Pakiautomaaditeenus näitas jätkuvalt kiiret kasvu kogu Baltikumis ja müügitulu suurenes 42%, sealhulgas Eestis 25%, Lätis 92% ning Leedus 90%.  Kokku toimetas Omniva 2016. aastal pakiautomaatide kaudu klientidele kätte 40% rohkem pakke kui 2015. aastal.
 
Pakiautomaatide populaarsuse ning e-kaubanduse kiire kasvu tõttu laiendas Omniva  2016. aastal pakiautomaadivõrgustikku kogu Baltikumis 35%, sh Lätis 54% ning Leedus 49%. Tegu on suurima pakiautomaadivõrgustikuga, mis katab kogu Baltikumi. ”Pakiautomaatide võrgustiku laiendamisega plaanime jätkata ka käesoleval aastal. Eri tüüpi ja eri suuruses pakiautomaatidega saame liikuda ka piirkondadesse, kus pakiliiklus pole veel nii tihe,” ütles Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas.
 
Rahvusvaheline äri on Omniva kõige kiiremini kasvav ärivaldkond, mille tulud kasvasid 2016. aastal 107%.”Kuigi kahekordne kasv on märkimisväärne tulemus, siis olen kindel, et kasv rahvusvahelises e-kaubanduses ei pidurdu, vaid jätkub ka tulevikus,” ütles Kärmas.
 
Möödunud aastal edastati ligi 40 miljonit saadetist ligi 100-sse sihtriiki ning seoses äri kiire kasvuga loodi ka Tallinna jaotuskeskusesse 50 uut töökohta. Rahvusvahelise äri sisuks on eeskätt Hiina e-kaubanduse pakkide logistika üle kogu maailma.
 
Infoäri teenuste tulud kasvasid kontsernis 35% võrreldes 2015. aastaga. Olulisteks sammudeks oli tegevuse laiendamine Lätis ja Leedus ning mahtude kasvamine Eestis. Piiriüleses koostöös sõlmiti strateegiline partnerlussuhe Euroopa juhtiva e-arvete operaatoriga Pagero, mis võimaldab pakkuda Baltikumi klientidele laia rahvusvahelist ulatust e-arveldamises.
 
 
Postiäri iseloomustab jätkuv kahanemine
 
Postiäri, mille teenuseid osutab Omniva ainult Eestis, iseloomustab jätkuv tulude langus. Postiäri tulud kahanesid eelmise aastaga võrreldes 3%. Languse põhjuseks on kirjateenuste mahu jätkuv vähenemine. “Kirjateenuste mahud langevad iga aastaga 10-15%. Möödunud aastal vähenesid siseriikliku kirja mahud 12%, reklaam 2% ja perioodika kanne 3%,“ täpsustas Kärmas.
Võrreldes 2015. aastaga mõjutavad postiäri koondpilti ka 2015. aastal Eestis toimunud Riigikogu valimised, millega võrreldes olid ka 2016.aasta otsepostiteenuste tulud väiksemad.
 
 
Investeeringud uue põlvkonna infosüsteemi ja logistikakeskusesse
 
Kontserni investeeringud suurenesid võrreldes 2015. aastaga 20%, ulatudes 7 726 tuhande euroni.
 
“Kontsern investeeris 2016. aastal uute pakiautomaatide paigaldamisse Baltikumis, uue logistikakeskuse rajamisse ning uue logistikainfosüsteemi arendamisesse,” selgitas Kärmas. “Peamised investeeringud tehti suurte projektide nimel, mis tagavad tulevikus efektiivsemad äriprotsessid ning kliendisõbralikuma teenuse.”
 
Eeskätt pakiäri vajadustest lähtudes alustas Omniva 2016. aastal uue infosüsteemi loomist ning ettevalmistusi senise infosüsteemi täielikuks väljavahetamiseks 2017. aasta sügisel. “Uus infosüsteem võimaldab luua uusi kliendikeskseid lahendusi ning kaasajastada juba olemasolevaid teenuseid,” märkis Kärmas.
 
Pakiäri kiiresti kasvavate mahtude teenindamiseks alustas Omniva möödunud aastal ka Baltikumi moodsaima logistikakeskuse rajamist. “Uue logistikakeskuse planeerimisel võtsime arvesse lähima kümne aasta pakimahu kasvuprognoose, et uus maja oleks töökõlbulik ka oluliselt suurenevate mahtude korral. Lisaks uuele hoonele investeerime ka kaasaegsesse sorteerimistehnoloogiasse” ütles Kärmas. Tulevane logistikakeskus asub Tallinna külje all, lennujaama ja oluliste liiklussõlmede lähedal ning valmib 2018. aasta sügisel.
 
Omniva kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse osutamine Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. OÜ Post11 pakub rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.

Kontserni keskmine töötajate arv üle Baltikumi oli 2016. aastal 2244 inimest ning 2016. aasta käive oli 95,8 miljonit eurot.
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616