E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
04
04
2016

Omniva kasvas 2015.aastal rahvusvahelises äris ja logistikas

2015. aastal kasvasid Omniva äritulud eelmise aastaga võrreldes 26% ning puhaskasum 10%. Kasvu aluseks oli logistika ja rahvusvaheline äri, sealhulgas koostöö alustamine Hiina logistikafirmaga ning Baltikumi suurima pakiautomaatide võrgustiku edasiarendamine. Samas iseloomustas aastat traditsioonilise kirjateenuse jätkuv kahanemine.
 
2015. aastal olid kontserni äritulud kokku 75,6 miljonit eurot, kasvades 2014. aastaga võrreldes 26%. Äritulude  kasvu  mõjutas  enim  rahvusvahelise  äri  ja  logistikateenuste  mahtude  kasv. Kontserni 2015. aasta puhaskasum oli 1 460 tuhat eurot, mis on 10% suurem kui 2014. aastal. Kontserni kulumieelne ärikasum oli 6 107 tuhat eurot, kasvades aastaga 10%.
 
2015. aastal kasvasid ka  kontserni investeeringud, ulatudes 6 462 tuhande euroni (2014. aastal 5 683 tuhat eurot). Olulisima  osa  investeeringutest moodustasid investeeringud tehnoloogiasse: logistika ja pakiäri kui kasvavate ärivaldkondade edendamiseks soetati  transpordivahendeid ja pakiautomaate. Teiseks suuremaks investeerimisvaldkonnaks  olid investeeringud  infotehnoloogia valdkonda mille eesmärgiks oli IT  süsteemide  töökindluse  parandamine ning  E-kviitungi,  perioodika kliendikeskkonna ja kodulehe mobiilse lahenduse väljatöötamine.
 
Rahvusvaheline äri Baltikumist Hiinani
 
2015.  aastal moodustati  koostöös Hiina juhtiva kullerettevõttega S.F. Express sidusettevõte  Post11  OÜ,  mis pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi  kaupade  kättetoimetamiseks  üle  kogu  maailma. 
 
„E-kaubandus on kogu maailmas kasvav ning turud konsolideeruvad, mistõttu strateegiline partnerlus Hiina kui ühe olulisima e-kaubanduse maa juhtiva ettevõttega on ülioluline,“ ütles Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas.
 
Logistikateenuste  Baltikumi-siseste  mahtude  kasvu  mõjutas  samuti e-kaubanduse  kasv  ning pakiautomaatide võrgu laienemine. Võrreldes 2014. aastaga kasvas Baltikumis pakiautomaadi teenuse müügitulu 62% ning pakiäri müügitulu 11%.
 
“Omniva 205 pakiautomaati moodustavad Balti riikide suurima pakiautomaatide võrgustiku ja plaanime selle edasiarendamist ka 2016. aastal. Samuti jätkame laienemist logistikavaldkonnas, tuues turule uuendatud teenuseid, et veelgi parandada  ettevõtte  konkurentsivõimet ,” ütles Kärmas. 
 
Kirjateenuse maht kukub
 
Kirjateenuse  mahud  olid  jätkuvalt  langustrendis. 2015.  aastal  vähenes  Eesti-siseste  kirjateenuste müügitulu  9%  ehk  ligi  miljoni  euro  võrra  ning  mahud  15%  võrra. 
 
Kontsern teenis universaalse postiteenuse osutamisest kahjumit 1,9 miljonit eurot. Universaalse  postiteenuse  kõrval kahanesid ka ärikirja  teenuste  müügitulud. Ligi  86%  kirjateenuste  mahust  moodustavad  ettevõtete  ja asutuste poolt saadetavad arved, mis aga samuti liiguvad aina enam elektroonilistesse kanalitesse.  Trendi kinnitab Omniva Arvekeskuse vahendatavate e-arvete müügitulu 33%-line kasv võrreldes 2014. aastaga, mis osaliselt aitab kirjateenuste mahu kahanemist kompenseerida.
 
„Samas on selge ka see, et nõuded postivõrgule, mis kehtivad kümme aastat, vajavad uuendamist,“ ütles Kärmas. „Olukorras, kus kirjateenuse maht langeb ning enamik kliente külastab postkontorit paki saatmise või kättesaamise eesmärgil, peame võrgustiku kujundamisel lähtuma just pakiäri vajadustest.“ 
 
AS Eesti  Post  on  rahvusvaheline  kontsern,  mis  pakub  posti-,  logistika-  ja  infologistikateenuseid.  Kontserni  kuuluvad  emaettevõttena  AS Eesti Post,  tütarettevõtetena  AS Maksekeskus, Leedus  asuv  tütarettevõte  UAB Omniva LT,  Lätis  asuv  SIA Omniva  ning  sidusettevõte  OÜ Post11. Emaettevõtte põhitegevusala  on  posti -,  logistika-  ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine (Omniva arvekeskus). SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse pakkumine Läti ja Leedu turul.  AS Maksekeskus tegevusalaks on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi  kaupade  kättetoimetamiseks  üle  kogu  maailma.

2015. aastal maksis Omniva dividende netosummas 1 miljon eurot, millele lisandus tulumaks 250 tuhat eurot. Omandisuhtelt on AS  Eesti  Post  100% riigile  kuuluv  äriühing  Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Kontserni töötajate keskmine arv 2015. aastal oli 2400.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616