E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
22
03
2020

Eesti Post: pole mingit põhjust takistada ligipääsu postkastidele

Seoses koroonaviiruse levikuga on viimastel päevadel sagenenud olukorrad, kus korteriühistu soovib keelata postikulleri sisenemise maja postkastide juurde. On olnud ka juhuseid, kus mõne väikese korterelamu trepikoda on lihtsalt suletud.
 
Eesti Post palub elanikel jälgida, et postikulleritel oleks ligipääs Teie postkastile. „Kuna otsepost on ainuke kanal, mis katab ära kogu Eesti elanikkonna, siis eriolukorra tõttu on just kasvamas riigi huvi jõuda elanikeni läbi otseposti, näitena võime tuua riigiülese koroonaviiruse teavituslehe, mis kõigile majapidamistele lähipäevil jõuab,“ viitas Eesti Posti otseposti juht Liisa Järsk. Lisaks soovivad oma kogukonnale kriisiga seotud olulist infot edastada ka kohalikud omavalitsused kasutades kanaliks otseposti avaliku teavet.
 
Reklaamist loobumise otsuse saab teha vaid korteriomanik üksi
 
Eesti Post tuletab meelde, et reklaamist on võimalik loobuda igal korteriomanikul iseseisvalt, vastavalt TTJA otsusele ei saa seda otsust teha korteriühistu. Reklaamist loobumise korral tuleb soov edastada Eesti Posti klienditeenindusele. „Saadame kliendile otsepostist loobumise kleebise, mille postkastile paigaldamise järel enam otseposti Teie postkasti ei ilmu,“ sõnas Järsk. Oluline on siinjuures rõhutada, et klient loobub sellisel juhul vaid aadressita reklaamist. „Avalikud infoteated (nt vallalehed), aadressiga reklaam toimetatakse jätkuvalt kliendi postkasti,“ lisas Järsk.
 
Postiteenus on oluline teenus
 
Postiteenus on osa elanikele ja riigile olulistest teenustest, mille tõrgeteta toimumise Eesti Post ka käesolevas kriisiolukorras tagab. „Meie tublid postikullerid töötavad igapäevaselt, et Eesti kodudesse jõuaksid omavalitsuste infolehed, Eesti suurimad ajalehed kui ka Eesti tublide kaubandusettevõtete sooduspakkumised,“ selgitas Järsk. Eesti elanikkond saab teenuse tõrgeteta toimimisse panustada, tagades nõuetekohase postkasti olemasolu kui ka sellele juurdepääsu. Juhul, kui uksed ja väravad on lukku pandud ja ligipääs postkastile tõkestatud, kaob kogu postiteenuse osutamine – nii perioodika, kirjad, pensionid jne. Ka otsepostist loobumine ei vähenda liikumist, kuna muud postiteenused peaksid nii ehk naa seadusest tulenevalt toimima.
 
Grupipostkast pakub suuremat privaatsust
 
„Koroonaviirus läbi posti ei levi, mistõttu oma postkasti kartma ei peaks. Samas on kõigil Eestimaa küladel võimalik teada anda meile grupipostkasti soovist – sellisel juhul saavad eramajad loobuda nii-öelda aia küljes olevast postkastist ning asuda kasutama ühist grupipostkasti, mille Eesti Post paigaldab tasuta küla keskusesse,“ sõnas Järsk.
 
Viiruse leviku tõkestamiseks on Eesti Post varustanud kirjakandjad ja postikullerid desinfitseerimis- ja isikukaitsevahenditega ning teenuseid osutatakse lähikontakti võimalikult minimeerides. 
 

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616