E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
22
01
2020

Lennuposti piirang keelab vedeliku saatmise neisse riikidesse

Seoses osade lennufirmade poolt sätestatud piirangutega ei ole postisaadetistega lubatud saata vedelikke (sõltumata kogusest) Argentiinasse, Brasiiliasse, Ecuadori, Malaisiasse ning Mehhikosse. Hulga riikide puhul kehtivad vedelike saatmisele aga ranged erinõuded.
 
Vedelike saatmine on keelatud järgnevatesse riikidesse:

 • Argentiina
 • Brasiilia
 • Ecuador
 • Malaisia
 • Mehhiko
   
Kahjuks nende sihtkohtade puhul ei ole Omnival ka alternatiivset tarnelahendust vedelike saatmiseks pakkuda. Küll aga tasub jälgida Omniva kodulehel olevat infot, kuivõrd piirangud võivad aja jooksul muutuda.  
 
Järgnevate riikide puhul on vedelike saatmine lubatud, kuid pakil oleva aadresskaardi kõrvale peab olema silmatorkavalt kirjutatud „LIQUIDS“ ning vedelikud peavad olema pakendatud vastavalt nõuetele:
 
 • Aserbaidžaan
 • Egiptus
 • Gruusia
 • Iisrael
 • Kasahstan
 • Kreeka
 • Malta
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Türgi
 • Ungari
 • Usbekistan
 • Vietnam


Vedelike saatmisel tuleb jälgida juhiseid, kuidas vedelikke postisaadetistes pakendada. Näiteks kõik vedelikku või veelduvaid aineid sisaldavad tooted peavad olema tugevas lekkekindlas ja hermeetiliselt suletud anumas. Pakendada tuleb kahekordselt – sisemine pakend kaitseb saadetise sisu ja võimalikke lekkeid, välimise pakendi eesmärk on kaitsta sisemist pakendit transpordil ja käitlemisel tekkida võivate vigastuste eest. Samuti on vedelikke ja veelduvaid aineid sisaldavate pakkide edastamisel kohustus kasutada ettevaatliku käsitlemise lisateenust (kui sihtriik seda lisateenust aktsepteerib) ja märgistada saadetise välispakend vastava kleebisega. Loe täpsemaid juhiseid pakendamise juhendist.
 
Kuna riikide nimekirjas võib aeg-ajalt toimuda muudatusi, siis edaspidi leiab kõige uuemaid postisaadetiste piirangud Omniva kodulehelt keelatud ja erinõuetega saadetiste alt.

Tagasi

Uudiste loetelu

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616