Esita vihjeOmniva tegevus tugineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel ja me peame väga oluliseks, et kõik meie inimesed järgiksid eetilisi tõekspidamisi. Kui märkad ebaeetilist käitumist, korruptsiooni, pettust, seaduse või reeglite rikkumist, anna sellest meile palun teada.

Teavitusliin võimaldab rikkumisest, ebaeetilisest käitumisest või selle kahtlusest konfidentsiaalselt teada anda. Teavitamise süsteem tagab vihje andja soovi korral ka tema anonüümsuse.

Teated jõuavad ja neid menetletakse Omniva siseauditi osakonnas.
Selleks, et väärkäitumise kahtlusest või väärkäitumisest võimalikult täpset informatsiooni edastada ja aidata seeläbi kaasa selle edukale menetlemisele, palume informatsiooni haldajal (väärkäitumisest teavitajal) enda joaks läbi mõelda ja edastada meile informatsiooni järgmiste küsimuste kohta:

 

Kas soovite jääda täielikult anonüümseks või olete nõus jagama oma kontakte, et rikkumise edasine uurija saaks uurimise raames lisainfo küsimiseks või tagasiside andmiseks ühendust võtta.

 

Ka sellisel juhul on garanteeritud, et Omniva juhtimisstruktuuride jaoks jääb teate edastaja anonüümseks.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616