E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
 1. Teavitame Sind eelnevalt ette (telefoni või SMSi teel) ja lepime kokku kättetoimetamiseks sobiva päeva ja ajavahemiku. Ärikliendile toob kuller paki ilma ette helistamata tööpäeva jooksul.
 2. Kui Sulle on saadetud lunapakk, on vaja kättesaamisel selle eest tasuda. Postimüügifirmadest ostetud kauba eest tuleb tavaliselt tasuda lunamaksuga.
 3. Tavalise paki puhul võib selle vastu võtta iga kohal viibiv inimene, kindlustatud paki vastu võtmiseks on vajalik volitus ning osa pakke tohime üle anda üksnes saatja määratud inimesele isiklikult.
Kui meil ei ole õnnestunud Sind paki üleandmiseks tabada (telefoninumber puudub või on ebatäpne), saad tellida uue kättetoimetamise lisatasu eest.
 
Saadetised reaalkaaluga kuni 30 kg ning mille mõõtmed ei ületa kullerpaki mõõtmeid, toimetatakse Saaja asukoha ukseni.
Suuremõõtmelise saadetise hoonesisest logistikat osutatakse vaid juhul, kui saatja on saadetisele vastava lisateenuse tellinud.
Volitus paki kättesaamiseks

Volituse saad kirjutada lihtsalt vabas vormis paberile või kasutada meie blanketti. Volikirja tekstis peab olema näidatud:
 • volikirja koostamise kuupäev
 • Sinu ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Juriidilise isiku korral selle nimetus ja registrikood volitatava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht
 • volikirja sisu – milliseid toiminguid saab volitatav teha
 • volikirja kehtivuse tähtaeg
 • Sinu allkiri

Juriidilise isiku poolt oma esindajale antud volikirjal peab olema seadusejärgse esindaja (juhatuse liige, prokurist) allkiri.
 
Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamise volikiri
 
 • Ühekordne volikiri on volitaja antud volitus konkreetse postisaadetise vastuvõtmiseks.
 • Mitmekordne volikiri on volitaja antud volitus kindlaks määratud perioodil postisaadetiste vastuvõtmiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel.
 • Üldasjaajamise volikiri on antud volitaja poolt erinevate lepingute tegemiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616