E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.
 1. Helistame Sulle ette ja lepime kokku kättetoimetamiseks sobiva päeva ning kellaaja. Ärikliendile toob kuller paki ilma ette helistamata tööpäeva jooksul.
 2. Kui Sulle on saadetud lunapakk, on vaja kättesaamisel selle eest tasuda. Postimüügifirmadest ostetud kauba eest tuleb tavaliselt tasuda lunamaksuga.
 3. Tavalise paki puhul võib selle vastu võtta iga kohal viibiv inimene, kindlustatud paki vastu võtmiseks on vajalik volitus ning osa pakke tohime üle anda üksnes saatja määratud inimesele isiklikult.
Kui meil ei ole õnnestunud Sind paki üleandmiseks tabada, saad tellida uue kättetoimetamise lisatasu eest.
 
Volitus paki kättesaamiseks

Volituse saad kirjutada lihtsalt vabas vormis paberile või kasutada meie blanketti. Volikirja tekstis peab olema näidatud:
 • volikirja koostamise kuupäev
 • Sinu ees- ja perekonnanimi, elukoht või asukoht ning isikukood. Juriidilise isiku korral selle nimetus ja registrikood volitatava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht
 • volikirja sisu – milliseid toiminguid saab volitatav teha
 • volikirja kehtivuse tähtaeg
 • Sinu allkiri

Juriidilise isiku poolt oma esindajale antud volikirjal peab olema seadusejärgse esindaja (juhatuse liige, prokurist) allkiri.
 
Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamise volikiri
 
 • Ühekordne volikiri on volitaja antud volitus konkreetse postisaadetise vastuvõtmiseks.
 • Mitmekordne volikiri on volitaja antud volitus kindlaks määratud perioodil postisaadetiste vastuvõtmiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel.
 • Üldasjaajamise volikiri on antud volitaja poolt erinevate lepingute tegemiseks. Sellise volikirja koopia jääb hoiule postkontorisse ja originaal esitatakse iga kord postisaadetise vastuvõtmisel.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616