E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Lisateenused
menetlusdokumendile

Väljastusteade

Saatjal on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame paberkandjal, e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile SMS-sõnumiga. Väljastusteate kaudu saab kirja saatja detailse ülevaate, millal tema saadetis vastu võeti ja kelle poolt. Vajadusel on hilisemalt võimalik tuvastada täpne kirja vastuvõtmise aeg ja koht.
 
Väljastusteate tellimiseks:
  • Ilma saateleheta

    Märkida saatja aadressi juurde mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress. Saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ülanurka saatja aadressi alla teha märge, millist väljastusteadet soovitakse (nt SMS saatjale ja/või e-posti kiri saatjale)

  • Koos saatelehega

    Märkida saadetiste üleandmise saatelehele mobiiltelefoninumber ja/või e-posti aadress – kuhu teadet soovitakse tellida. Teha iga saadetise aadresskülje ülaosa keskele või ruumi puudumisel ülanurka saatja aadressi alla märge, millist väljastusteadet soovitakse.

 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616