E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Makstud vastuse lisateenused

Kirjateenuste trükipakett
Printimine + adresseerimine + ümbrikustamine + lisalehe lisamine
 • Printimine ühe- ja kahepoolselt must-valgelt või värviliselt
 • Ümbrikustamine nii masinaga kui ka käsitsi
 • lisame masinaga ja käsitsi lisalehe või muid materjale (voldikud, kaardid, pisiesemed jne)
 • teostame nii elektroonilist kui ka füüsilist postituse eelsorteerimist

Kiireim ja efektiivsem viis töö teostamiseks on printida aadress koheselt kirjale ja ümbrikustada masinaga aknaga ümbrikusse. Masinümbrikustamise käigus saab ühte ümbrikusse lisada kuni 7 lehte ning 3 lisa materjali (kutse, voldik, reklaamleht vms).
 
Digiteerimine

Kui Sulle on oluline, et Sinu ettevõte oleks innovaatiline ja tulevikus paberivaba, vali dokumentide digiteerimisteenus. Töötleme ja tuvastame infot nii füüsilistelt kui ka elektroonilistelt dokumentidelt.
 
Digiteeritud dokumentide eeliseks on:
 • kiire andmetuvastus ja selle võrra kiirem infovahetus või info töötlemine
 • andmete ja dokumentide pikk säilimisperiood
 • kulude kokkuhoid füüsilise arhiiviruumi osas
 • kasutajasõbralik dokumentide haldus

Vastavalt Teie soovile ja võimalustele, saame dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks kokku leppida füüsilise või elektroonilise kanali. Personaalse lahenduse saamiseks võta meiega ühendust.

Soovin personaalset pakkumist
   
Andmeteenused (andmebaasi korrastus ja sihtnumbri kontroll)
 
Aadressbaasi korrastamine
Teenus on mõeldud klientidele, kes soovivad korrastada oma andmebaasis olevad postiaadresse ning viia need ühtsele standardile vastavaks. Samuti neile kes soovivad lisada aadressidele sihtnumbrid või kontrollida olemasolevate sihtnumbrite kehtivust.
 • kliendi andmebaasi võrreldakse reaalselt eksisteerivate aadressidega tagamaks postituseks vajalik täpsus
 • korrektne baas vähendab vigaste aadresside tõttu saajateni mittejõudvate saadetiste hulka; suurem saajate hulk suurendab võimalusi lisatulu teenimiseks.
 • Võimaldab saada geograafiliselt/asukohapõhiselt täpsema ülevaate oma klientidest
 
Sihtnumbrid
 • Osta ühekordne sihtnumbrite andmebaas ja aadresskomponendid Eesti haldus- ja asutusjaotuse klassifikaatori (EHAK) koodidena (aadresside vahemik konkreetse sihtnumbri jaoks)
 • Osta ühekordne sihtnumbrite andmebaas koos uuendustega. Kui lisandub uusi aadresse, siis uuendused on võimalik tellida sulle sobiva intervalliga (nt kord kuus)
 

 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616