E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Riigisisese tähitud maksikirja lisateenused ärikliendile

VÄLJASTAMINE KONKREETSELE ISIKULE

Juhul kui soovid, et Sinu teele pandud tähitud maksikiri väljastatakse saajale isiklikult (ei aktsepteerita volitusi ega saaja aadressil elavatele lähikondlastele üleandmist), siis vali saadetisele juurde lisateenus „Väljastamine konkreetsele isikule“ ning tee kirjale märge „Väljastada isiklikult“.

 
VÄLJASTUSTEADE

Sul on võimalik tähitud maksikirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame SMS-iga, e-posti teel või paberkandjal postkasti. Väljastusteate kaudu saad ülevaate, kes ja millal saadetise vastu võttis. Paberil väljastusteatel kinnitab saaja kirja kättesaamist ka oma allkirjaga ning paberil väljastusteate puhul saad valida, kas saadame selle Sulle lihtsaadetisena (ei ole jälgitav) või tähitult.

 
VÄÄRTUSTAMINE

Kui Sinu saadetava maksikirja sisu on hinnaline, siis soovitame see kindlustada. Kindlustamisega tagame, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise väärtuses, mille oled avaldanud. Kindlustusmaks on 1% avaldatud saadetise väärtusest ning maksimaalselt saad maksikirja kindlustada kuni 4500 euro väärtuses (kuid kindlustussumma ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest).
Vormistades väärtmaksikirja postkontoris, on võimalik koostada ka sisukiri, kus loetletakse saadetises olevad esemed ja nende rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb Sulle.

 

SAAJA TEAVITAMINE

Kuna tähitud maksikirja väljastamine võib toimuda ka postkontoris, peab igale saadetisele olema valitud juurde ka viis, kuidas me sel juhul saajat teavitame. Kui saadetisele on märgitud saaja mobiiltelefoni number või e-posti aadress, siis saadame teavituse elektrooniliselt ning see on Sulle tasuta (e-teeninduses kirja registreerides vali siis kindlasti juurde sobiv saaja teavitamise viis). Paberil teavituse saatmine on tasuline ning see tasu lisandub alati, kui sms/e-kirja teel teavitamine pole võimalik.

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616