E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Riigisisese tähitud kirja lisateenused ärikliendile

Väljastamine isiklikult
Juhul kui soovid, et Sinu teele pandud tähitud kiri väljastatakse saajale isiklikult (ei aktsepteerita volitusi ja saaja aadressil elavaid lähikondlastele üleandmist), siis märgi palun saadetisele „Väljastada isiklikult“. Isiklikult väljastamise lisateenuse hind on 0,45 €.  

Väljastusteade
Saatjal on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame SMS-iga mobiilile, e-posti aadressile või paberkandjal postkasti. Väljastusteate kaudu saab kirja saatja detailse ülevaate, kes ja millal tema saadetise vastu võttis.  

Väärtustamine

Kui Sinu saadetud ese on hinnaline, siis soovitame seda kindlustada. Kindlustamisega tagame, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise väärtuses, mille oled avaldanud. Kindlustusmaks on riigisiseste saadetiste puhul alati 1% ja rahvusvahelise puhul 10% saatja avaldatud saadetise väärtusest.

Maksimaalne avaldatud väärtus riigisisese saadetise puhul saab olla kuni 4500 eurot ja rahvusvahelise puhul 4000 SDR, kuid ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest. Saates rahvusvahelist saadetist, pead kõigepealt täpsustama, kas soovitud riik lubab väärtsaadetist ja millises summas.

Täiendav sisukiri koostatakse kahes eksemplaris, kus loetletakse saadetises sisalduvad esemed ja nende rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb saatjale.


Andmeteenused (andmebaasi korrastus ja sihtnumbri kontroll)
Aadressbaasi korrastamine

Teenus on mõeldud klientidele, kes soovivad korrastada oma andmebaasis olevaid postiaadresse ning viia need ühtsele standardile. Samuti neile, kes soovivad lisada aadressidele sihtnumbrid või kontrollida olemasolevate sihtnumbrite kehtivust.
 
  • Kliendi andmebaasi võrreldakse reaalselt eksisteerivate aadressidega tagamaks postituseks vajalik täpsus
  • Korrektne baas vähendab vigaste aadresside tõttu saajateni mittejõudvate saadetiste hulka; suurem saajate hulk suurendab võimalusi lisatulu teenida
  • Võimaldab saada geograafiliselt/asukohapõhiselt täpsema ülevaate oma klientidest
 

Kirjateenuste trükipakett
Printimine + adresseerimine + ümbrikustamine + lisalehe lisamine
 
  • Printimine ühe- ja kahepoolselt, must-valgelt või värviliselt
  • Ümbrikustamine nii masinaga kui ka käsitsi
  • Lisame masinaga ja käsitsi lisalehe või muid materjale (voldikud, kaardid, pisiesemed jne)
  • Teostame nii elektroonilist kui ka füüsilist postituse eelsorteerimist

Kiireim ja efektiivsem viis töö teostamiseks on printida aadress koheselt kirjale ja ümbrikustada masinaga aknaga ümbrikusse. Masinümbrikustamise käigus saab ühte ümbrikusse lisada kuni 7 lehte ning 3 lisamaterjali (kutse, voldik, reklaamleht vms).
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee Kliendiinfo: 661 6616