E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovige mõne aja pärast uuesti.
E-teeninduse töös esineb hetkel häireid, proovi mõne aja pärast uuesti.

Riigisisese tähitud kirja lisateenused ärikliendile

VÄLJASTAMINE KONKREETSELE ISIKULE
Juhul kui soovid, et Sinu teele pandud tähitud kiri väljastatakse saajale isiklikult (ei aktsepteerita volitusi ega saaja aadressil elavatele lähikondlastele üleandmist), siis vali saadetisele juurde lisateenus „Väljastamine konkreetsele isikule“ ning tee kirjale märge „Väljastada isiklikult“.

Väljastusteade
Sul on võimalik tähitud kirjade postitamisel tellida väljastusteateid ehk kättetoimetamise kinnitusi. Kinnitusi saadame SMS-iga, e-posti teel või paberkandjal postkasti. Väljastusteate kaudu saad ülevaate, kes ja millal saadetise vastu võttis. Paberil väljastusteatel kinnitab saaja kirja kättesaamist ka oma allkirjaga ning paberil väljastusteate puhul saad valida, kas saadame selle Sulle lihtsaadetisena (ei ole jälgitav) või tähitult.

Väärtustamine

Kui Sinu saadetava kirja sisu on hinnaline, siis soovitame see kindlustada. Kindlustamisega tagame, et saadetise kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitame saadetise väärtuses, mille oled avaldanud. Kindlustusmaks on 1% avaldatud saadetise väärtusest ning maksimaalselt saad kirja kindlustada kuni 4500 euro väärtuses (kuid kindlustussumma ei tohi olla suurem sisu tegelikust väärtusest).

Vormistades väärtkirja postkontoris, on võimalik koostada ka sisukiri, kus loetletakse kirja sisu ja selle rahaline väärtus. Vormistatud sisukirja üks eksemplar pannakse väärtsaadetise sisse, teine eksemplar jääb Sulle.


SAAJA TEAVITAMINE

Kuna tähitud kirja väljastamine võib toimuda ka postkontoris, peab igale saadetisele olema valitud juurde ka viis, kuidas me sel juhul saajat teavitame. Kui kirjale on märgitud saaja mobiiltelefoni number või e-posti aadress, siis saadame teavituse elektrooniliselt ning see on Sulle tasuta (e-teeninduses kirja registreerides vali siis kindlasti juurde sobiv saaja teavitamise viis). Paberil teavituse saatmine on tasuline ning see tasu lisandub alati, kui sms/e-kirja teel teavitamine pole võimalik.


Andmeteenused (andmebaasi korrastus ja sihtnumbri kontroll)
Aadressbaasi korrastamine

Teenus on mõeldud klientidele, kes soovivad korrastada oma andmebaasis olevaid postiaadresse ning viia need ühtsele standardile. Samuti neile, kes soovivad lisada aadressidele sihtnumbrid või kontrollida olemasolevate sihtnumbrite kehtivust.
 
  • Kliendi andmebaasi võrreldakse reaalselt eksisteerivate aadressidega tagamaks postituseks vajalik täpsus
  • Korrektne baas vähendab vigaste aadresside tõttu saajateni mittejõudvate saadetiste hulka; suurem saajate hulk suurendab võimalusi lisatulu teenida
  • Võimaldab saada geograafiliselt/asukohapõhiselt täpsema ülevaate oma klientidest
 

Kirjateenuste trükipakett
Printimine + adresseerimine + ümbrikustamine + lisalehe lisamine
 
  • Printimine ühe- ja kahepoolselt, must-valgelt või värviliselt
  • Ümbrikustamine nii masinaga kui ka käsitsi
  • Lisame masinaga ja käsitsi lisalehe või muid materjale (voldikud, kaardid, pisiesemed jne)
  • Teostame nii elektroonilist kui ka füüsilist postituse eelsorteerimist

Kiireim ja efektiivsem viis töö teostamiseks on printida aadress koheselt kirjale ja ümbrikustada masinaga aknaga ümbrikusse. Masinümbrikustamise käigus saab ühte ümbrikusse lisada kuni 7 lehte ning 3 lisamaterjali (kutse, voldik, reklaamleht vms).
 

Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: [email protected] Kliendiinfo: 661 6616