Kuus Aastas
Sinu ettevõttele paberil esitatavate ostuarvete kogus:
Keskmine ajakulu paberarvete haldamiseks: 4 tööpäeva 4 tööpäeva
Keskmine rahaline kulu paberarvete haldamiseks: 4.05 4.05
Sinu ettevõttele PDF-formaadis esitatavate
ostuarvete kogus:
Keskmine ajakulu PDF-arvete haldamiseks: 4 tööpäeva 4 tööpäeva
Keskmine rahaline kulu PDF-arvete haldamiseks: 4.05 4.05
 
Kui kasutaksid Omniva ostuarvete lahendust ja kõik Sinu ettevõttele esitatavad
ostuarved jõuaksid Sinuni e-arvetena, siis:
Ajaline võit: 4 tööpäeva 4 tööpäeva
Rahaline võit: 4.05 4.05
Allikas: Ernst & Young Baltic AS-i poolt Rahandusministeeriumiga koostöös läbiviidud uuring „Masinloetavatele e-arvetele üleminek era-ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused)“, 2014.